Bán liền kề khu B 2.3 Khu đô thị Thanh Hà

Lô B2.3 bao gồm 18 Lô phân chia thành các ô liền kề tổng số ô là 339 diện tích từ 100m2 tổng giá bán từ 2,6 tỷ chi tiết như sau:

 

Bán liền kề khu B 2.3 Khu đô thị Thanh Hà

 

★ Lô B2.3-LK01 bao gồm 18 ô liền kề có diện tích 112m, có chiều cao 4 tầng, mật độ xây dựng 76% của diện tích thửa đất.

 

★ Lô B2.3-LK02 bao gồm 16 ô liền kề có diện tích 112m, có chiều cao 4 tầng, mật độ xây dựng 76% của diện tích thửa đất.

 

★ Lô B2.3-LK03 bao gồm 17 ô liền kề có diện tích 100m, có chiều cao 4 tầng, mật độ xây dựng 78% của diện tích thửa đất.

 

★ Lô B2.3-LK04 bao gồm 16 ô liền kề có diện tích 100m, có chiều cao 4 tầng, mật độ xây dựng 78% của diện tích thửa đất.

 

★ Lô B2.3-LK05 bao gồm 17 ô liền kề có diện tích 100m, có chiều cao 4 tầng, mật độ xây dựng 78% của diện tích thửa đất.

 

★ Lô B2.3-LK06 bao gồm 16 ô liền kề có diện tích 100m, có chiều cao 4 tầng, mật độ xây dựng 78% của diện tích thửa đất.

 

★ Lô B2.3-LK07 bao gồm 17 ô liền kề có diện tích 100m, có chiều cao 4 tầng, mật độ xây dựng 78% của diện tích thửa đất.

 

★ Lô B2.3-LK08 bao gồm 16 ô liền kề có diện tích 100m, có chiều cao 4 tầng, mật độ xây dựng 78% của diện tích thửa đất.

 

★ Lô B2.3-LK09 bao gồm 20 ô liền kề có diện tích 112m, có chiều cao 4 tầng, mật độ xây dựng 76% của diện tích thửa đất.

 

★ Lô B2.3-LK10 bao gồm 18 ô liền kề có diện tích 100m, có chiều cao 4 tầng, mật độ xây dựng 76% của diện tích thửa đất.

 

★ Lô B2.3-LK11 bao gồm 16 ô liền kề có diện tích 112m, có chiều cao 4 tầng, mật độ xây dựng 76% của diện tích thửa đất.

 

★ Lô B2.3-LK12 bao gồm 18 ô liền kề có diện tích 112m, có chiều cao 4 tầng, mật độ xây dựng 76% của diện tích thửa đất.

 

★ Lô B2.3-LK13 bao gồm 25 ô liền kề có diện tích 100m, có chiều cao 4 tầng, mật độ xây dựng 78% của diện tích thửa đất.

 

★ Lô B2.3-LK14 bao gồm 24 ô liền kề có diện tích 100m, có chiều cao 4 tầng, mật độ xây dựng 78% của diện tích thửa đất.

 

★ Lô B2.3-LK15 bao gồm 17 ô liền kề có diện tích 100m, có chiều cao 4 tầng, mật độ xây dựng 78% của diện tích thửa đất.

 

★ Lô B2.3-LK16 bao gồm 26 ô liền kề có diện tích 112m, có chiều cao 4 tầng, mật độ xây dựng 76% của diện tích thửa đất.

 

★ Lô B2.3-LK17 bao gồm 24 ô liền kề có diện tích 112m, có chiều cao 4 tầng, mật độ xây dựng 76% của diện tích thửa đất.

 

★ Lô B2.3-LK18 bao gồm 18 ô liền kề có diện tích 112m, có chiều cao 4 tầng, mật độ xây dựng 76% của diện tích thửa đất.

 

Bán liền kề khu B 2.3 Khu đô thị Thanh Hà

  • DỰ ÁN CĂN HỘ THANH HÀ
  • BÁN NHÀ, ĐẤT NỀN, BIỆT THỰ THANH HÀ

    0987.745.745

  • 0987.745.745

    Mua bán - Cho thuê

  • Đăng ký chọn căn đẹp

Bán nhà biệt thự, liền kề tại Khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội

0987.745.745
  • Đăng ký thuê/ mua