Bán biệt thự khu B 3.1 khu đô thị Thanh Hà

Block B3.1 gồm có 1 Block phân chia thành các Lô Biệt thự tổng số ô là 47 diện tích từ 200m2 đến 350m2 tổng giá bán từ 4 tỷ đến 7 tỷ chi tiết như sau:
 
Bán biệt thự khu B 3.1 khu đô thị Thanh Hà
 
Lô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 185m2 giáp đường rộng 14m và 50m có tầng cao 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Các Lô Biệt thự tại Block B3.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 12 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Tây Bắc giáp đường rộng 50m có tầng cao 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Lô Biệt thự 13 là ô góc diện tích 468m2 giáp đường rộng 50m và 50m có tầng cao 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Các Lô liền kề từ ô 14 đến ô 17 diện tích 300m2 có Hướng cửa chính là Đông giáp đường rộng 50m có tầng cao 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Lô Biệt thự 18 là ô góc diện tích 356m2 giáp đường rộng 14m và 50m có tầng cao 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Lô Biệt thự 19 là ô góc diện tích 355m2 giáp đường rộng 14m có tầng cao 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Các Lô liền kề từ ô 20 đến ô 23 diện tích 300m2 có Hướng cửa chính là Tây giáp đường rộng 14m có tầng cao 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Các Lô liền kề từ ô 24 đến ô 28 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Đông giáp đường rộng 14m có tầng cao 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Lô Biệt thự 29 là ô góc diện tích 234m2 giáp đường rộng 14m có tầng cao 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Lô Biệt thự 30 là ô góc diện tích 234m2 giáp đường rộng 14m có tầng cao 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Các Lô liền kề từ ô 31 đến ô 35 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Tây giáp đường rộng 14m có tầng cao 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Các Lô liền kề từ ô 36 đến ô 40 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Đông giáp đường rộng 14m có tầng cao 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Lô Biệt thự 41 là ô góc diện tích 226m2 giáp đường rộng 14m có tầng cao 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Lô Biệt thự 42 là ô góc diện tích 226m2 giáp đường rộng 14m có tầng cao 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Các Lô liền kề từ ô 43 đến ô 47 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Tây giáp đường rộng 14m có tầng cao 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
 
Bán biệt thự khu B 3.1 khu đô thị Thanh Hà
Dữ liệu đợi cập nhật!
Hotline:0987.745.745