Bán biệt thự khu B 2.5 khu đô thị Thanh Hà

 

Block B2.5 gồm có 3 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 75 diện tích từ 200m2 tổng giá bán từ 4,8 tỷ chi tiết như sau:

 

Bán biệt thự khu B 2.5 khu đô thị Thanh Hà

 

☆ Block B2.5-BT01 gồm có 24 Lô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, có chiều cao 3 tầng, có mật độ xây dựng 50% tổng diện tích ô đất đó.

 

☆ Block B2.5-BT2 gồm có 24 Lô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, và ô góc khoảng 300m2, có chiều cao 3 tầng, có mật độ xây dựng 50% tổng diện tích ô đất đó.

 

☆ Block B2.5-BT3 gồm có 27 Lô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, và ô góc khoảng 300m2, có chiều cao 3 tầng, có mật độ xây dựng 50% tổng diện tích ô đất đó.

 

1. Chi tiết Block B2.5 Biệt Thự 01 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.5 ☆ BT01 )

 

Block B2.5 Biệt Thự 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.5-BT01) gồm có 24 ô có diện tích 200m2 ( 10m x 20m )

 

Lô Biệt thự 02 là ô góc diện tích 212m2 giáp với đường rộng 14m và 20,5m gồm có 3 tầng có mật độ xây dựng 50%

Các Lô Biệt thự tại Block B2.5 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 03 đến ô 12 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với đường rộng 14m gồm có 3 tầng có mật độ xây dựng 50%

Lô Biệt thự 13 là ô góc diện tích 187m2 giáp với đường rộng 14m và 14m gồm có 3 tầng có mật độ xây dựng 50%

Lô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 187m2 giáp với đường rộng 14m và 14m gồm có 3 tầng có mật độ xây dựng 50%

Các ô liền kề từ ô 15 đến ô 24 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Tây giáp với đường rộng 14m gồm có 3 tầng có mật độ xây dựng 50%

 

2. Chi tiết Block B2.5 Biệt Thự 02 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.5 ☆ BT02 )

 

Block B2.5 Biệt Thự 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.5-BT02) gồm có 24 ô có diện tích 200m2 ( 10m x 20m )

 

Lô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 240m2 giáp với đường rộng 14m và 20,5m gồm có 3 tầng có mật độ xây dựng 50%

Lô Biệt thự 02 là ô góc diện tích 240m2 giáp với đường rộng 14m và 20,5m gồm có 3 tầng có mật độ xây dựng 50%

Các Lô Biệt thự tại Block B2.5 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 03 đến ô 12 diện tích 225m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với đường rộng 14m gồm có 3 tầng có mật độ xây dựng 50%

Lô Biệt thự 13 là ô góc diện tích 212m2 giáp với đường rộng 14m và 14m gồm có 3 tầng có mật độ xây dựng 50%

Lô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 212m2 giáp với đường rộng 14m và 30m gồm có 3 tầng có mật độ xây dựng 50%

Các ô liền kề từ ô 15 đến ô 24 diện tích 225m2 có Hướng cửa chính là Tây giáp với đường rộng 30m gồm có 3 tầng có mật độ xây dựng 50%

 

3. Chi tiết Block B2.5 Biệt Thự 03 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.5 ☆ BT03 )

 

Block B2.5 Biệt Thự 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.5-BT03) gồm có 27 ô có diện tích 225m2

 

Lô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 280m2 giáp với đường rộng 14m và 30m gồm có 3 tầng có mật độ xây dựng 50%

Lô Biệt thự 02 là ô góc diện tích 280m2 giáp với đường rộng 14m và 14m gồm có 3 tầng có mật độ xây dựng 50%

Các Lô Biệt thự tại Block B2.5 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 03 đến ô 14 diện tích 225m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với đường rộng 14m gồm có 3 tầng có mật độ xây dựng 50%

Lô Biệt thự 15 là ô góc diện tích 302m2 giáp với đường rộng 14m và 50m gồm có 3 tầng có mật độ xây dựng 50%

Lô Biệt thự 16 là ô góc diện tích 267m2 giáp với đường rộng 30m và 50m gồm có 3 tầng có mật độ xây dựng 50%

Các ô liền kề từ ô 17 đến ô 27 diện tích 225m2 có Hướng cửa chính là Tây giáp với đường rộng 30m gồm có 3 tầng có mật độ xây dựng 50%

 

Bán biệt thự khu B 2.5 khu đô thị Thanh Hà

  • DỰ ÁN CĂN HỘ THANH HÀ
  • BÁN NHÀ, ĐẤT NỀN, BIỆT THỰ THANH HÀ

    0987.745.745

  • 0987.745.745

    Mua bán - Cho thuê

  • Đăng ký chọn căn đẹp

Bán nhà biệt thự, liền kề tại Khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội

0987.745.745
  • Đăng ký thuê/ mua