Bán biệt thự khu B 2.1 Khu đô thị Thanh Hà

Lô B2.1 bao gồm 24 Lô phân chia thành các ô biệt thự tổng số ô là 407 diện tích từ 200m2, 300m2 đến 400m2 tổng giá bán từ 4,8 tỷ đến 10 tỷ chi tiết như sau:
 
Bán biệt thự khu B 2.1 Khu đô thị Thanh Hà
 
✶ Lô B2.1-BT01 bao gồm 11 ô Biệt thự có diện tích là 300m, có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50% của tổng diện tích lô đất.
 
✶ Lô B2.1-BT02 bao gồm 11 ô Biệt thự có diện tích là 220m, có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50% của tổng diện tích lô đất.
 
✶ Lô B2.1-BT03 bao gồm 14 ô Biệt thự có diện tích là 250m, có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50% của tổng diện tích lô đất.
 
✶ Lô B2.1-BT04 bao gồm 03 ô Biệt thự có diện tích là 300m, có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50% của tổng diện tích lô đất.
 
✶ Lô B2.1-BT05 bao gồm 12 ô Biệt thự có diện tích là 250m, có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50% của tổng diện tích lô đất.
 
✶ Lô B2.1-BT06 bao gồm 04 ô Biệt thự có diện tích là 300m, có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50% của tổng diện tích lô đất.
 
✶ Lô B2.1-BT07 bao gồm 22 ô Biệt thự có diện tích là 200m, có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50% của tổng diện tích lô đất.
 
✶ Lô B2.1-BT08 bao gồm 17 ô Biệt thự có diện tích là 300m, có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50% của tổng diện tích lô đất.
 
✶ Lô B2.1-BT09 bao gồm 26 ô Biệt thự có diện tích là 350m, có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50% của tổng diện tích lô đất.
 
✶ Lô B2.1-BT10 bao gồm 20 ô Biệt thự có diện tích là 350m, có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50% của tổng diện tích lô đất.
 
✶ Lô B2.1-BT11 bao gồm 18 ô Biệt thự có diện tích là 370m, có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50% của tổng diện tích lô đất.
 
✶ Lô B2.1-BT12 bao gồm 10 ô Biệt thự có diện tích là 375m, có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50% của tổng diện tích lô đất.
 
✶ Lô B2.1-BT13 bao gồm 14 ô Biệt thự có diện tích là 350m, có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50% của tổng diện tích lô đất.
 
✶ Lô B2.1-BT14 bao gồm 14 ô Biệt thự có diện tích là 375m, có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50% của tổng diện tích lô đất.
 
✶ Lô B2.1-BT15 bao gồm 10 ô Biệt thự có diện tích là 375m, có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50% của tổng diện tích lô đất.
 
✶ Lô B2.1-BT16 bao gồm 5 ô Biệt thự có diện tích là 418m, có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50% của tổng diện tích lô đất.
 
✶ Lô B2.1-BT17 bao gồm 15 ô Biệt thự có diện tích là 350m, có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50% của tổng diện tích lô đất.
 
✶ Lô B2.1-BT18 bao gồm 19 ô Biệt thự có diện tích là 350m, có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50% của tổng diện tích lô đất.
 
✶ Lô B2.1-BT19 bao gồm 10 ô Biệt thự có diện tích là 375m, có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50% của tổng diện tích lô đất.
 
✶ Lô B2.1-BT20 bao gồm 14 ô Biệt thự có diện tích là 375m, có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50% của tổng diện tích lô đất.
 
✶ Lô B2.1-BT21 bao gồm 11 ô Biệt thự có diện tích là 350m, có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50% của tổng diện tích lô đất.
 
✶ Lô B2.1-BT22 bao gồm 13 ô Biệt thự có diện tích là 375m, có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50% của tổng diện tích lô đất.
 
✶ Lô B2.1-BT23 bao gồm 11 ô Biệt thự có diện tích là 350m, có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50% của tổng diện tích lô đất.
 
✶ Lô B2.1-BT24 bao gồm 05 ô Biệt thự có diện tích là 375m, có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50% của tổng diện tích lô đất.
 
Bán biệt thự khu B 2.1 Khu đô thị Thanh Hà
Dữ liệu đợi cập nhật!
Hotline:0961853853