Bán biệt thự khu A 3.1 Khu đô thị Thanh Hà

Thông tin chi tiết khu đất A3.1 biệt thự liền kề Thanh Hà Cienco 5 Mường Thanh
 
Block A3.1 gồm có 01 Block phân chia thành các Lô biệt thự  tổng số ô là 47 diện tích từ 200m2, 300m2, 350m2 tổng giá bán từ 6 tỷ đến 10 tỷ chi tiết như sau:
 
Bán biệt thự khu A 3.1 Khu đô thị Thanh Hà
 
Lô biệt thự 01 là ô góc diện tích 185m2 giáp với tuyến đường 14m và 50m tổng số tầng cao là 3 tầng , mật độ xây dựng 50%
Các Lô biệt thự tại Block A3.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 12 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Bắc  giáp với tuyến đường 50m tổng số tầng cao là 3 tầng , mật độ xây dựng 50%
Lô biệt thự 13 là ô góc diện tích 468m2 giáp với tuyến đường 50m và 50m tổng số tầng cao là 3 tầng , mật độ xây dựng 50%
Các Lô biệt thự tại Block A3.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 14 đến ô 17 diện tích 300m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 50m tổng số tầng cao là 3 tầng , mật độ xây dựng 50%
Lô biệt thự 18 là ô góc diện tích 356m2 giáp với tuyến đường 14m và 50m tổng số tầng cao là 3 tầng , mật độ xây dựng 50%
Lô biệt thự 19 là ô góc diện tích 355m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m tổng số tầng cao là 3 tầng , mật độ xây dựng 50%
Các Lô biệt thự tại Block A3.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 20 đến ô 23 diện tích 300m2 có Hướng Cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 14m tổng số tầng cao là 3 tầng , mật độ xây dựng 50%
Các Lô biệt thự tại Block A3.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 24 đến ô 28 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 14m tổng số tầng cao là 3 tầng , mật độ xây dựng 50%
Lô biệt thự 29 là ô góc diện tích 234m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m tổng số tầng cao là 3 tầng , mật độ xây dựng 50%
Lô biệt thự 30 là ô góc diện tích 234m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m tổng số tầng cao là 3 tầng , mật độ xây dựng 50%
Các Lô biệt thự tại Block A3.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 31 đến ô 35 diện tích 300m2 có Hướng Cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 14m tổng số tầng cao là 3 tầng , mật độ xây dựng 50%
Các Lô biệt thự tại Block A3.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 36 đến ô 40 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 14m tổng số tầng cao là 3 tầng , mật độ xây dựng 50%
Lô biệt thự 41 là ô góc diện tích 226m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m tổng số tầng cao là 3 tầng , mật độ xây dựng 50%
Lô biệt thự 42 là ô góc diện tích 226m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m tổng số tầng cao là 3 tầng , mật độ xây dựng 50%
Các Lô biệt thự tại Block A3.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 43 đến ô 35 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 14m tổng số tầng cao là 3 tầng , mật độ xây dựng 50%
 
Bán biệt thự khu A 3.1 Khu đô thị Thanh Hà
Dữ liệu đợi cập nhật!
Hotline:0987.745.745