Bán biệt thự khu A 2.5 Khu đô thị Thanh Hà

Block A2.5 gồm có 03 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 97 diện tích từ 240m2, 250m2 đến 330m2 tổng giá bán từ 4,8 tỷ đến 9 tỷ chi tiết như sau:
 
✧ Block A2.5-BT1 gồm có 21 Lô Biệt thự có diện tích là 250m2, có chiều cao 3 tầng, có mật độ xây dựng 50% tổng diện tích ô đất đó.
 
✧ Block A2.5-BT2 gồm có 38 Lô Biệt thự có diện tích là 240m2, và ô góc khoảng 330m2, có chiều cao 3 tầng, có mật độ xây dựng 50% tổng diện tích ô đất đó.
 
✧ Block A2.5-BT3 gồm có 38 Lô Biệt thự có diện tích là 240m2, và ô góc khoảng 330m2, có chiều cao 3 tầng, có mật độ xây dựng 50% tổng diện tích ô đất đó.
 
1. Chi tiết Block A2.5 Biệt Thự 01 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.5 ✧ BT01 )
 
Block A2.5 Biệt Thự 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.5-BT01) gồm có 21 ô diện tích chủ yếu là 250m2
 
Lô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 237m2 giáp với tuyến đường 17m và 25m có tầng cao là 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Các Lô Biệt thự tại Block A2.5 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 2 đến ô 10 diện tích 250m2 có Hướng Cửa chính là Đông Bắc  giáp với tuyến đường 25m có tầng cao là 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Lô Biệt thự 11 là ô góc diện tích 232m2 giáp với tuyến đường 25m và 25m có tầng cao là 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Lô Biệt thự 12 là ô góc diện tích 237m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m có tầng cao là 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Các ô liền kề từ ô 13 đến ô 21 diện tích 250m2 có Hướng cửa chính là Tây Nam giáp với tuyến đường 14m có tầng cao là 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Lô Biệt thự 22 là ô góc diện tích 237m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m có tầng cao là 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
 
2. Chi tiết Block A2.5 Biệt Thự 02 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.5 ✧ BT02 )
 
Block A2.5 Biệt Thự 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.5-BT02) gồm có 38 ô diện tích chủ yếu là 240m2
 
Lô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 326m2 giáp với tuyến đường 17m và 20,5m có tầng cao là 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Các Lô Biệt thự tại Block A2.5 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 2 đến ô 18 diện tích 240m2 có Hướng Cửa chính là Tây Bắc  giáp với tuyến đường 17m có tầng cao là 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Lô Biệt thự 19 là ô góc diện tích 326m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m có tầng cao là 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Lô Biệt thự 20 là ô góc diện tích 326m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m có tầng cao là 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Các ô liền kề từ ô 21 đến ô 37 diện tích 240m2 có Hướng cửa chính là Đông Nam giáp với tuyến đường 14m có tầng cao là 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Lô Biệt thự 38 là ô góc diện tích 326m2 giáp với tuyến đường 14m và 20,5m có tầng cao là 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
 
3. Chi tiết Block A2.5 Biệt Thự 03 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.5 ✧ BT03 )
 
Block A2.5 Biệt Thự 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.5-BT03) gồm có 38 ô diện tích chủ yếu là 240m2
 
Lô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 326m2 giáp với tuyến đường 14m và 20,5m có tầng cao là 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Các Lô Biệt thự tại Block A2.5 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 2 đến ô 18 diện tích 240m2 có Hướng Cửa chính là Tây Bắc  giáp với tuyến đường 14m có tầng cao là 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Lô Biệt thự 19 là ô góc diện tích 326m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m có tầng cao là 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Lô Biệt thự 20 là ô góc diện tích 326m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m có tầng cao là 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Các ô liền kề từ ô 21 đến ô 37 diện tích 240m2 có Hướng cửa chính là Đông Nam giáp với tuyến đường 25m có tầng cao là 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
Lô Biệt thự 38 là ô góc diện tích 326m2 giáp với tuyến đường 20,5m và 25m có tầng cao là 3 tầng có mật độ xây dựng 50%
 
Bán biệt thự khu A 2.5 Khu đô thị Thanh Hà
 
Dữ liệu đợi cập nhật!
Hotline:0987.745.745