Bán biệt thự khu A 2.3 Khu đô thị Thanh Hà

Block A2.3 gồm có 12 Block phân chia thành các Lô liền Kề, biệt thự  tổng số ô là 283 diện tích từ 75m2, 100m2, 200m2, 280m2 đến 300m2 tổng giá bán từ 2,0 tỷ đến 9 tỷ chi tiết như sau:
 
Bán biệt thự khu A 2.3 Khu đô thị Thanh Hà
 
➡️ Block A2.3-BT1 gồm có 14 Lô biệt thự có loại diện tích 280m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, mật độ xây dựng là 50% của lô đất.
 
➡️ Block A2.3-BT2 gồm có 14 Lô biệt thự có loại diện tích 280m2, và ô góc có diện tích 300m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, mật độ xây dựng là 50% của lô đất.
 
➡️ Block A2.3-BT3 gồm có 18 Lô biệt thự có loại diện tích 200m2, và ô góc có diện tích 220m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, mật độ xây dựng là 50% của lô đất.
 
➡️ Block A2.3-BT4 gồm có 18 Lô biệt thự có loại diện tích 200m2, và ô góc có diện tích 230m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, mật độ xây dựng là 50% của lô đất.
 
➡️ Block A2.3-LK1 gồm có 29 Lô liền Kề có loại diện tích 100m2, và ô góc có diện tích 102m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, mật độ xây dựng là 78% của lô đất
 
➡️ Block A2.3-LK2 gồm có 42 Lô liền Kề có loại diện tích 100m2, và ô góc có diện tích 102m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, mật độ xây dựng là 76% của lô đất
 
➡️ Block A2.3-LK3 gồm có 46 Lô liền Kề có loại diện tích 100m2, và ô góc có diện tích 102m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, mật độ xây dựng là 76% của lô đất
 
➡️ Block A2.3-LK4 gồm có 29 Lô liền Kề có loại diện tích 75m2, 100m2 chiều cao tối đa là  4 tầng, mật độ xây dựng là 78% của lô đất
 
➡️ Block A2.3-LK5 gồm có 29 Lô liền Kề có loại diện tích 75m2, 100m2 chiều cao tối đa là  4 tầng, mật độ xây dựng là 78% của lô đất
 
➡️ Block A2.3-LK6 gồm có 44 Lô liền Kề có loại diện tích 100m2, và ô góc có diện tích 150m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, mật độ xây dựng là 76% của lô đất
 
➡️ Block A2.3-LK7 gồm có 46 Lô liền Kề có loại diện tích 100m2, và ô góc có diện tích 102m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, mật độ xây dựng là 76% của lô đất
 
➡️ Block A2.3-LK8 gồm có 29 Lô liền Kề có loại diện tích 100m2, và ô góc có diện tích 102m2, chiều cao tối đa là  4 tầng, mật độ xây dựng là 78% của lô đất
 
Bán biệt thự khu A 2.3 Khu đô thị Thanh Hà
Dữ liệu đợi cập nhật!
Hotline:0987.745.745