Bán biệt thự khu A 2.10 Khu đô thị Thanh Hà

Căn biệt thự 01 là ô góc diện tích 297m2 giáp với tuyến đường 17m và 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Các Căn biệt thự tại Block A2.10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 11 diện tích 230m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Căn biệt thự 13 là ô góc diện tích 222m2 giáp với tuyến đường 20,5m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Các Căn biệt thự tại Block A2.10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 14 đến ô 21 diện tích 234m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Căn biệt thự 22 là ô góc diện tích 316m2 giáp với tuyến đường 17m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Các Căn biệt thự tại Block A2.10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 23 đến ô 32 diện tích 230m2 có Hướng Cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Căn biệt thự 33 là ô góc diện tích 214m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Căn biệt thự 34 là ô góc diện tích 296m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Các Căn biệt thự tại Block A2.10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 35 đến ô 45 diện tích 230m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Các Căn biệt thự tại Block A2.10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 46 đến ô 56 diện tích 230m2 có Hướng Cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Căn biệt thự 57 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 
Bán biệt thự khu A 2.10 Khu đô thị Thanh Hà
 
Căn biệt thự 01 là ô góc diện tích 412m2 giáp với tuyến đường 17m và 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Các Căn biệt thự tại Block A2.10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 07 diện tích 240m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Các Căn biệt thự tại Block A2.10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 08 đến ô 11 diện tích 390m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Các Căn biệt thự tại Block A2.10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 12 đến ô 21 diện tích 240m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
Căn biệt thự 22 là ô góc diện tích 226m2 giáp với tuyến đường 17m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 
Bán biệt thự khu A 2.10 Khu đô thị Thanh Hà
Dữ liệu đợi cập nhật!
Hotline:0987.745.745